La Genealogia d'en Jan

   
  12ª Generació
 

 Home

 Escriu-nos

 

 

 

2048. Nadal ANTELM nasqué a Ciutat de Mallorca, i fou batejat a la Parròquia de St. Jaume el 10 Gener 1650. Es casà en primeres núpcies amb Juana BAUÇÀ a 12 Abril 1672 a Ciutat de Mallorca, a la pròpia Parròquia de St. Jaume. En segones núpcies es casà amb Marianna GELABERT. Morí a 2 Novembre 1715 a Ciutat de Mallorca, Parròquia de St. Jaume.  [Pares]

[Notes]

2049. Juana BAUÇÀ nasqué a Ciutat de Mallorca. Morí a Ciutat de Mallorca. [Pares]

[Notes]

[Fill]


2050. Damian CASSÀ. Damian es casà amb Francina COLOMAR.

[Notes]

2051. Francina COLOMAR.

[Filla]


2056. Joan MASSANET. Joan es casà amb Francesca POMAR.

2057. Francesca POMAR.

[Fill]


2058. Raphel ROSSELLÓ. Raphel es casà amb Antonina.

[Notes]

2059. Antonina.

[Notes]

[Filla]


2064. Pere GINARD nasqué a Manacor (Mallorca). Es casà amb Marianna ALCOVER. Morí el 29 Juny 1712 a Manacor. Rebé sepultura a Es Convent de Manacor.  [Pares]

[Notes]

2065. Marianna ALCOVER nasqué a Manacor (Mallorca).

[Notes]

[Fill]


2068. Joan FIOL nasqué a Manacor (Mallorca). Es casà amb Demiona RIERA.

[Notes]

2069. Demiona RIERA nasqué a in Manacor (Mallorca).

[Notes]

[Fill]


2072. Antoni ALEMANY. Antoni es casà amb Agnés FABRER.

[Notes]

2073. Agnés FABRER.

[Fill


2074. Bernat MARTÍ nasqué a Manacor (Mallorca). Es casà amb Joana MESTRE.

[Notes]

2075. Joana MESTRE nasqué a Manacor (Mallorca).

[Notes]

[Filla]


2260. Magí CARBONELL MILÀ nasqué a Sitges (Garraf-Barcelona). Es casà amb Maria ALACANT el 13 Març 1701 a l'Església parroquial de Sants Bertomeu i Tecla a Sitges. [Pares]

[Notes]

2261. Maria ALACANT. [Pares]

[Fill PERE]


2280. Joseph GARRIGÓ. Joseph es casà amb Teresa ARGENTER.

2281. Teresa ARGENTER.

[Fill]


2282. Joseph ROBERT. Joseph es casà amb Teresa LLOPIS.

2283. Teresa LLOPIS.

[Filla]


2284. Magí CARBONELL MILÀ consta també com #2260.

2285. Maria ALACANT consta també com #2261.

[Fill JOSEPH]


2286. Joseph BADIA CASAS nasqué a Sitges (Garraf-Barcelona). Casat amb Anna Maria LLOPIS. [Pares]

[Notes]

2287. Anna Maria LLOPIS nasqué a Sitges (Garraf-Barcelona). [Pares]

[Notes]

[Filla]


2560. Miquel JUANICHO. Miquel es casà en primeres núpcies amb Elisabeth FRANQUESA, a St. Quirze de Terrassa (Vallès Occ.-Barcelona), a 2 Abril 1644, i en segones núpcies amb  Elianor RUBERT el 30 Agost 1649 també a St. Quirze.

[Notes]

2561. Elianor RUBERT morí a 24 Febrer 1660 a St. Quirze de Terrassa (Vallès Occ.-Barcelona).

[Notes]

[Fill]


2688. Pons CATEURA va néixer a St. Feliu de Guíxols (Baix Empordà-Girona). Es casà amb Anna Maria RECASENS en primeres núpcies, i en segones amb Caterina MERCADERA, a 25 Juliol 1661 a St. Feliu.

[Notes]

2689. Anna Maria RECASENS.

[Notes]

[Fill]


2690. Salvi MONER nasqué a St. Feliu de Guíxols (Baix Empordà-Girona). Es casà amb Anna BASCÓS.

[Notes]

2691. Anna BASCÓS.

[Notes]

[Filla]


2816. Antoni DONATO ZETA nasqué a Tarragona. Es casà amb Mariangela ROCA el 14 Novembre 1694 a la Parròquia de Sta. Maria de la Catedral de Tarragona. [Pares]

[Notes]

2817. Mariangela ROCA nasqué a Tarragona.

[Notes]

[Fill]

Genealogia completa (inici) Primera Anterior Següent Última

 Llistat de cognoms Index alfabètic