La Genealogia d'en Jan

   
  10ª Generació
 

 Home

 Escriu-nos

 

 

 

512. Nadal Thomas ANTELM nasqué a Ciutat de Mallorca, Parròquia de St. Jaume, el 24 Desembre 1720, data en que fou batejat a casa dels pares. Es casà amb Catherina BENNASSER el 6 Novembre 1746 a l'Església parroquial de Manacor (Mallorca). Morí l'any 1791 a Manacor.  [Pares]

[Notes]

513. Catherina BENNASSER nasqué a Ciutat de Mallorca, Parròquia de St. Nicolau. Morí el 9 Novembre 1806 a Manacor (Mallorca). [Pares]

[Notes]

[Fill]


514. Joan MASSANET ROSSELLÓ nasqué a Manacor (Mallorca). Casat amb Joana BISQUERRA. [Pares]

[Notes]

515. Joana BISQUERRA nasqué a Manacor (Mallorca). Fou batejada el 9 Novembre 1740 a l'Església parroquial de Manacor. [Pares]

[Notes]

[Filla]


516. Guillem GINARD MARTÍ nasqué el 1742 a Manacor (Mallorca). Es casà amb Martina FIOL SUREDA a 1765 a Manacor. Morí el 21 Novembre 1807 a Manacor.  [Pares]

[Notes]

517. Martina FIOL SUREDA. [Pares]

[Notes]

[Fill]


518. Bernat ALEMANY MARTÍ nasqué a Manacor (Mallorca). Batejat el 3 Febrer 1740 a Manacor. Casat amb Elisabet MIQUEL ROSSELLÓ a 15 Octubre 1765 a Manacor. [Pares]

[Notes]

519. Elisabet MIQUEL ROSSELLÓ. [Pares]

[Filla]


560. Josep PLANAS PUJOL. Josep es casà amb Rosa GUASCH el 19 Juliol 1767 a Sitges (Garraf-Barcelona). [Pares]

561. Rosa GUASCH. [Pares]

[Fill]


562. Joseph RIGUAL. Joseph es casà amb Theresa RÀFOLS.

563. Theresa RÀFOLS.

[Filla]


564. Mariano ILL ALDES. Mariano es casà amb Madrona CARBONELL LLANSA l'11 Febrer 1749 a Sitges (Garraf-Barcelona). [Pares]

565. Madrona CARBONELL LLANSA va néixer a Sitges (Garraf-Barcelona). Batejada l'11 Maig 1725 a Sitges. [Pares]

[Notes]

[Fill]


566. Joseph PUITG. Joseph es casà amb Maria ARGENTER.

567. Maria ARGENTER.

[Filla]


568. Josep CATASÚS VIDAL va néixer a Sant Sebastià dels Gorgs (Alt Penedès-Barcelona). Es casà en primeres núpcies amb Maria ROSSELL a Vilafranca del Penedès (Barcelona) el 30 Maig 1747 i en segones núpcies amb Maria MIRAVENT FONT el 8 Setembre 1750 a Sitges (Garraf-Barcelona). En Josep morí a Sitges.  [Pares]

[Notes]

569. Maria MIRAVENT FONT va néixer a Sitges (Garraf-Barcelona). [Pares]

[Notes]

[Fill]


570. Anton GARRIGÓ ROBERT va néixer a Sitges (Garraf-Barcelona). Es casà amb Barbara CARBONELL BADIA el 7 Octubre 1759 a l'Església parroquial de Sitges. [Pares]

[Notes]

571. Barbara CARBONELL BADIA va néixer a Sitges (Garraf-Barcelona). [Pares]

[Notes]

[Filla]


616. Joan BUGUNYÀ. Joan es casà amb Theresa GUARDI.

617. Theresa GUARDI.

[Fill]


618. Joseph RIBATALLADA. Joseph es casà amb Eulalia.

619. Eulalia.

[Filla]


640. Antoni Joan JUANICO nasqué a St. Quirze de Terrassa (Vallès Occ.-Barcelona). Batejat el 26 Desembre 1691 a St. Quirze de Terrassa. Es casà amb Eulalia POSTIUS el 2 Maig 1713 a St. Quirze de Terrassa. [Pares]

[Notes]

641. Eulalia POSTIUS nasqué l'any 1691 a Terrassa (Vallès Occ.-Barcelona). Morí el 9 Desembre 1761 a St. Quirze de Terrassa i fou enterrada el mateix dia al Cementiri parroquial de St. Quirze. [Pares]

[Notes]

[Fill]


642. Francesch FERRÉS nasqué a St. Agustí de Cerdanyola (Vallès Occ.-Barcelona). Casat amb Theresa VALLS.

[Notes]

643. Theresa VALLS nasqué a St. Agustí de Cerdanyola (Vallès Occ.-Barcelona).

[Notes]

[Filla]


672. Francesch CATEURA MONER va néixer a St. Feliu de Guixols (Baix Empordà-Girona). Batejat el 9 Novembre 1686 a St. Feliu de Guixols. Casat amb Catherina VILARET TAULER el 6 Novembre 1707 a St. Feliu de Guixols. [Pares]

[Notes]

673. Catherina VILARET TAULER. [Pares]

[Fill]


674. Felix MORELL nasqué a St. Feliu de Guíxols (Baix Empordà-Girona). Es casà amb Margarida TORRENT el 31 Juliol 1709 a St. Feliu de Guíxols.

[Notes]

675. Margarida TORRENT nasqué a St. Feliu de Guíxols (Baix Empordà-Girona).

[Filla]


684. Barnat SABATER. Barnat es casà amb Anna FORGAS el 25 Febrer 1696 a St. Pere de Begur (Baix Empordà-Girona).

685. Anna FORGAS nasqué a Begur (Baix Empordà-Girona). Batejada el 13 Setembre 1668 a St. Pere de Begur (Baix Empordà-Girona). [Pares]

[Notes]

[Fill]

Genealogia completa (inici) Primera Anterior Següent Última

 Llistat de cognoms Index alfabètic