La Genealogia d'en Jan

   
Sibils / Civils 2

 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos

 

  Sibils 1

Les nostres investigacions genealògiques sobre la branca Sibils / Civils

Començant pels SIBILS/CIVILS localizats a Sant Feliu de Guixols al llarg del segle XIX, i amb les corresponents recerques als microfilms dels llibres sacramentals de l’Arxiu Històric ubicat al Monestir, es varen poder remuntar successives generacions. Entre els SIBILS/CIVILS enllaçats hi podem destacar dos apotecaris (o sia, farmacèutics), que foren JAUME CIVILS PRATS, nascut a 1733 i casat amb EULARIA MARSAL a 1758 (la mare de la qual curiosament es deia MARIA METGE), i el fill d’en Jaume Civils Prats i l’Eularia Marsal, JAUME CIVILS MARSAL, nascut a 1759 i casat a 1782 amb TERESA LLAMBÍ.

Finalment vam arribar a la inscripció relativa al matrimoni el 12 de Febrer de 1668, de JAUME SIBILS (el que anomenem els companys d’investigació familiar, com a “JACOBUS fill”, usant la forma llatina en que vam trobar la inscripció), que era traginer i ANNA CARRERÓ (en algunes inscripcions de baptismes dels seus fills, anomenada CARRERONA, feminitzant el cognom). Precisament a través de les dades sobre dit matrimoni, i les relatives als baptismes dels seus vuit fills, s’ha pogut determinar que dits JAUME i ANNA són els avantpassats comuns de totes les branques Sibils/Cibils existents en l’actualitat a una i altra banda de l’Atlàntic. Curiosament, la nostra branca que va permanéixer a Sant Feliu i l’altra branca que emigrà a la primera meitat del s. XIX des de Sant Feliu cap a l’Uruguai, procedeixen respectivament de dos fills de dits JAUME i ANNA, que es deien de primer nom JAUME, els dos, circumstància que succeia en aquella època, però que originà força dubtes en el curs de les investigacions. Finalment, hem pogut determinar que si bé coincidien ambdós germans en el primer nom imposat, el nascut a 1671 també portava els de Joseph Benet Feliu (aquest germà és el que originà la nostra banca) i el nascut a 1693 (el que originà la branca que emigrà a Sudamèrica) portava els noms de Joan i Benet. La diferència d’edat de 22 anys entre els dos germans, un el primogènit i l’altre el més petit de com a mínim vuit germans, explica precisament que en Jaume primogènit fos padrí de baptisme del Jaume petit i li donés el mateix nom.

Partint d’en JAUME SIBILS i el seu matrimoni a 1668, poguèrem saber que el seus pares (JAUME “Jacobus pare” i CATHERINA) eren de FORNELLS DE LA SELVA, poble a prop de Girona Ciutat. Contactat l'aleshores Rector de Fornells i Director de l'Arxiu Diocesà de Girona, Mn. JOSEP Mª MARQUÈS (lamentablement traspassat fa pocs dies), ens trobàrem amb l’agradibilíssima sorpresa de que tenia publicat per l’Ajuntament de la Població, un completíssim llibre recopilant tota la informació històrica sobre els diversos Masos de Fornells i entre ells el denominat MAS CIVILS, que evidentment es tractava de la masia que fou durant segles la veritable CASA PAIRAL dels Civils, Sivils, Sibils, Çivils o Cibils (com al llarg del temps s’ha estat escribint el cognom).

Es pot comprendre l’emoció de trobar la veritable Masia familiar (encara que actualment ja no pertanyi a la família) i de prendre contacte amb la impressionant recopilació de dades documentals sobre els temps més remots coneguts de la família, portada a terme per Mn. Josep Mª Marquès, una veritable eminència en la investigació histórico-religiosa del nostre país.

Gràcies a les seves informacions vam poder saber de les inconnexes mencions de diversos Sivils/Sibils des d’en JAUME, l’establert a Sant Feliu de Guixols, fins remuntar-se a la menció d’ANTONI SIVILS a 1367. Veieu a continuació quines són les dades relatives a membres de la família, ordenades cronològicament des de mitjans del s. XIV fins a mitjans del s. XVII, o sia, al llarg de tres segles:

El Scibvils més antic que es coneix és ANTONI CIVILS, que a 1367 signà reconeixement de la finca de Fornells de la Selva (en català, es diu que "va capbrevà")

Després, el penúltim més remot que coneixem (amb un salt temporal que difícilment es podrá omplir) és JOAN CIVILS, que el 1448 pertanyé al sindicat remença (convocatòria el divendres 25 d'octubre, a la plaça de Fornells) i que devia ser el mateix que el 1456 fou nomenat Síndic de Fornells i va contractà els treballs per a la realització del retaule de l’església de Sant Cugat de Fornells.

A continuació i més proper, es cita En SIBILS” al Fogatge de 1497, relatiu òbviament a Fornells, i a més també hi apareix en “Sibils de la Avellaneda”, que fou Pel.legrí Sibils, propietari circumstancial de la finca de Fornells, del mateix nom.

Després es té constància (amb un nou parèntesi temporal) de NARCIS PONS alias CIVILS, casat amb CATHERINA (que devia ser la pubilla que continuava el llinatge), que signaren escriptura de reconeixement de la finca dels Civils a Fornells, en el Firal de la Seu (la Catedral) de Girona, a 1539.

Tot seguit apareix un CIVILS a 1590 que declara posseir dos parells de bous i tres mules. Per la data és molt possible que fos el pare de:

 - ESTEVE CIVILS, propietari de la finca, segons consta notarialment a 1612 i també a 1627; i de

- JAUME, clergue que tingué la capellania de Biert (Girona) el 1605, i fundà una causa pia per a estudiants i donzelles de la casa el 1621 i un personat per als descendents del seu referit germà ESTEVE, al que se cita com a pagès de Fornells.

ESTEVE no se sap amb qui es casà, però tingué com a fill a JAUME (JACOBUS pare, efectivament), casat com sabem amb CATHERINA (suposem que a Fornells). Ens consta també que en JAUME possiblement es casà en segones núpcies amb Anna Puig, de Fornells, amb dispensa del Bisbat de data 2 de febrer de 1658.

L'ESTEVE i la CATHERINA tingueren a:

- JAUME (el JACOBUS fill) SIVILS), establert i casat a Sant Feliu de Guixols amb ANNA CARRERÓ, el 12 de Febrer de 1668, com ja sabem; i

- PERE (PETRO) SIVILS. Casat amb Maria Socarrats, d'Olot, en mèrits de dispensa matrimonial de 13 de novembre de 1687. Suposem que dita Maria deu ser la que consta a inscripcions al Mas Civils. (En PERE i la MARIA tingueren un fill, també de nom PERE, que fou Rector en diversos pobles de la Diòcesi de Girona -a Tortellà i a Campllong-, i que el 1733 obtingué llicència per a que la familia Civils pogués tenir sepultura en la pròpia Església parroquial de Sant Cugat de Fornells). Tomba de la que podeu veure la corresponent fotografia (cliqueu a sobre per ampliar).

 

 

 

Visites al Mas Civils de Fornells de la Selva, l'any 2000 i l'any 2006 ("Sibilada")

 

 

 

 

 

 

El Mas Civils a Fornells de la Selva

Façana principal (any 2000) i vista general de la part posterior del mas (any 2006). Inscripció a la llinda: "Jauma Sibils me fesit. JHS 1665". Detall del pou amb els noms de Maria i Jauma Sibils i data 16.. Detall de la teulada amb diversos dibuixos i el nom Maria (suposem que és Maria Socarrats, esposa de Pere Civils).

 

 

Sibilada 2006

Visita al Mas Civils, l'abril del 2006, d'un bon nombre de descendents Sibils i Cibils pertanyents a les branques catalana i americana. Cliqueu a sobre de la fotografia inferior per ampliar-la >>

 >> A continuació podeu accedir al nostre
ARBRE GENEALÒGIC de la branca SIBILS.

  Amunt

  Continuar