La Genealogia d'en Jan


   

Gual / Gol 3
 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos 

  Gual 2

ARBRE GENEALÒGIC DE LA FAMÍLIA GUAL / GOL 

 

Sunifred o Seniofred de Vilarrasa, a Vilamajor (Vallès Or. – Barcelona) (citat 1057-1065) <> Ermetruit (testament de 1076)

Guadall Sunifred (fill citat al testament d’Ermetruit a 1076)

(...) 

Ponç Guadall (citat en documents entre 1204 i 1243)

Pere / Guillem Guadall (citats en documents 1240, 1250 i 1251)

(...) 

Berenguer Guadall

(...) 

Bernardi Guau (Compromís del Carreratge 1384)

(...)

Joan Gual de Vilarasa (citat Fogatge 1497 com “En Gual”)

(...)

Antoni Gual de Vilarasa (citat Capítols matrim. Filla Eleonor 1510)

(...)

17. Pere Benet Gual de Vilarasa (citat Fogatge 1553) <> ¿?

16. Joan Gual de Vilarasa <> ¿?

15. Narcis Gual de Vilarasa <> Paula

14. Benet Gual de Vilarasa (1593 Vilamajor - 1645 Vilamajor) <> Maria

13. Margarita Gual de Vilarasa (+1691 Vilamajor) <> Francesch Sala y Gual // Francesch Vidal // Francesch Duran
                                                            (Vilamajor 3-5-1653)              (Vilamajor 25-12-1651)    (Vilamajor 8-2-1661)

12. Salvador Gual (Vilamajor n. 1656) <> Maria

11. Joseph Gual (Vilamajor) <> Elisabeth Girbau
                             (Vilamajor 01-05-1704)

10. Bonaventura Gual Girbau (Vilamajor) <> Geronima Montaner Montells
                                                  (Vilamajor 25-11-1738)

9. Joseph Gual Montaner (1739 Vilamajor – 1783 Vilamajor) <> Josepha Sauri Morató

8. Isidro Gual Sauri (1782 Vilamajor - 1849 St. Antoni Vilamajor) <> Isabel Rifà (Vilamajor)

7. Feliciano Gual Rifà (1806 St. Pere Vilamajor-1890 St. Antoni Vilamajor) <> Antònia Ros Bertran (1809 St. Antoni Vilamajor)

6. Margarida Gual Ros (1847 St. Antoni Vilamajor - 1915 BCN) <> Francesc Ylla Corrons (1839 St. Celoni - 1912 BCN)

5. Antònia Ylla Gual (1862 Badalona-1947 BCN) <> Josep Bardera Masó (1859 Galliners, Girona -1921 BCN)

4. Francisco Bardera Ylla (BCN 1893-1986) <> Carmen Massó Pascual (1894 BCN - 1986 Cardedeu)
                                                            (BCN 9-1919)

3. Francisco Bardera Massó (1920 BCN - 2009 St. Antoni Vilamajor) <> Maria Rosa Catasús Carbonell (BCN n.1930)
                                                                                                    (BCN 1-5-1950)

2. Dolors Bardera Catasús (BCN n.1959) <> Joan M. Antem Juanico (BCN n.1960)
                                       (St. Pere Vilamajor BCN 10-7-1992)
 
                                              1.
JAN ANTEM BARDERA (BCN n. 2-6-1998)
 

  Amunt