La Genealogia d'en Jan

   
Gual / Gol 2

 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos

 

  Gual 1

El rastre de la família GUAL DE VILARASA a l'Església de SANT PERE DE VILAMAJOR

Retaule de St. Marçal, St. Sebastià, Sta. Magdalena i Sta. Llúcia, del pintor navarrès Joan Gascó (aprox. 1514), que es trobava fins a 1920 a la capella de St. Marçal (després dita de St. Tomàs), a l’Església de St. Pere de Vilamajor, i que va ser traslladat al Museu Diocesà de Barcelona, on actualment està exposat. Al peu de la taula de l’esquerra hi figura l’Escut de la nostra família GUAL o GOL DE VILARASA, que potser el costejaren. A l’abans indicada capella hi havia també la tomba o vas dels Gual de Vilarasa, possiblement dels inicis del 1500, quan Narcís Gual de Vilarasa, fou prevere i domer de la parròquia de Vilamajor (veure foto de la làpida que encara es conserva al terra de l’entrada de la sagristia de l’església). Igualment us reproduim la fotografia de la Creu de pedra existent abans de la Guerra Civil, a l'exterior de l’església de St. Pere de Vilamajor, on també hi figurava escolpit l’indicat Escut dels Gual de Vilarasa.
 

 

  Amunt

  Continuar