La Genealogia d'en Jan

   


  Antem / Antelm 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos

 

 

Joan M. Antem © 2007

Etimologia del cognom

El cognom ANTEM, força poc extès, correspon al patronímic ANTEM o ANTELM (en català), ANTELMO (en castellà o italià), o ANTHELME, ANTELME o ANTHEME (en francès), tots ells derivats sembla del nom propi d'orígen germànic "ANTHELM" ("Gegant que porta casc") o en una altra versió, de "LANDHELM" (de "land", terra i "helm", casc o protecció, o sia "Protector de la pàtria").
Segons aquesta darrera versió, del "Landhelm" germànic hauria anat derivant a "Lantelme" (cognom extès a França Est i Sudest, Suissa, Nord d'Itàlia), a França perdria la "L" inicial (per confusió amb l'article l') i finalment "Antelme" aniria cap al Sud i SudEst, concretament cap al Mediterrani i Itàlia, arribant també a les Illes Balears (i no cap a Catalunya, on no té tradició), convertint-se en "ANTELM" (amb les versions o grafies ANTEM, ENTEM i ENTELM), nom propi i cognom que sí que té tradició, com veurem, sobre tot a Mallorca.
Trobem diversos personatges històrics amb alguna de les variants:

- El bisbe germànic Anthelm, mort el 765 (Först., 103) i diversos poetes germànics en llatí, porten dit nom.

- SANT ANTEM (Saint Anthelme) fou una de les personalitats religioses més rellevants del s. XII. Nasqué de família il.lustre al Castell de Chignin a Saboia, l'any 1107. Va ser Prior de la Grand Chartreuse, que restaurà després de ser destruïda per una allau, i també fou Bisbe de Belley (França). Morí el 26 de juny de 1178 a Belley, que prengué el nom d'"Antelmopolis". El 26 de juny es celebra la seva onomàstica.

Vidriera a la Catedral de Belley    Daniele Crespi (1629) Certosa de Garegano (Milà)

- Fra Antelm o Entelm Turmeda, l'escriptor mallorquí convertit a l’Islam amb el nom d’Alcayt Abdalla, que junt amb Ramon Llull foren els més importants de l'Edat Mitjana a Mallorca.

- Jean Anthelme Brillat-Savarin, nascut precisament a Belley, d'aquí el seu segon nom propi. Gastrònom i escriptor de reconeguda importància al s.XIX.

Localització geogràfica del cognom

Ja Alcover en el "Diccionari Català-Valencià-Balear", indicava que dit cognom a Espanya, es localitzava com a llinatge a Barcelona i Mallorca. Com veurem les investigacions genealògiques portades a terme fins ara, així ho confirmen.
No obstant, seguint els Directoris telefònics de diversos països, actualment de públic accés a través d'Internet (p.ex. http://www.infospace.com) s'ha esbrinat hi ha diverses persones als voltants de Paris i a Normandia (França) amb el cognom ANTEM. La major part d’ells, hem confirmat que són descendents o familiars de JOAN ANTEM PONS, pertanyent a família ANTEM originària de Mallorca però establerta cap a mitjans del s. XIX a Barcelona (al barri mariner de la Barceloneta). En JOAN ANTEM PONS, -segons així ens ho ha aclarit la seva pròpia filla Mme. JEANINE MOLINIÉ nascuda ANTEM-, va néixer a 1893 circumstancialment a Palma de Mallorca, però de fet el seu pare ANTONIO ANTEM MOLL ja era nascut a Barcelona. Als dos anys d’edat, tota la família (en JOAN i els seus pares ANTONIO i FRANCISCA PONS REBASSA) tornaren a la Ciutat Comtal. L'any 1911, amb 18 anys, en JOAN emigrà a França i el 1920 establí la seva pròpia firma com a creador de carroseries d’automòbils (Fiat, Renault, Citroên, Panhard, Bugatti...) Fou el creador als anys 50 de vehícles-anunci, força populars a França, per exemple amb motiu del “Tour” ciclista. Treballà plegat amb els seus fills a la Fàbrica familiar, que s’establí a Normandia a finals de la dècada dels ’50, quan començaren la construcció de caravanes, remolcs i cabines de tractors agrícoles. A 1972 en JOAN morí, però l’activitat continuà fins a 1997. Us invitem a conéixer el llibre sobre dit famòs carrosser i alguns dels seus preciosos models d'automòbil, visitant les pàgines web amb les URL següents:  

- gazoline.net/article.pcgi?id_article=62                     - home.uni-one.nl/bugatti/voitures/bugatti/bgt-4-u2.jpg   

Són en JOAN ANTEM PONS i els seus descendents, parents nostres? Doncs per ara la resposta és negativa. S'ha esbrinat que tots ells serien descendents de JOAN ANTELM (amb "l" intercalada, que després els descendents perderen a Barcelona) fuster, nascut a Ciutat de Mallorca, l’any 1781, i CATALINA CLOGUELL, nascuda a 1792, també a Ciutat. Entre els seus descendents, a més dels radicats a Normandia, n’hi ha a Catalunya, entre ells la nostra apreciada amiga Montse Antem Botifoll i el Sr. Josep Lluís Antem Nolla, germà de la primera dona periodista amb carnet al nostre país, Mª Lluïsa Antem Nolla.

Altres particularitats

En el curs de les investigacions ha sorgit la qüestió de si existeix veritablement un escut heràldic dels ANTEM. Seria el que el “Repertorio de Blasones” de Vicente de Cadenas y Vicent descriu com “En oro, una torre de azur sobre peñas de plata”. D’acord a les indicacions de l’expert heraldista Armand de Fluvià, ni el “Repertorio” és fiable ni tampoc es pot mai assegurar que un escut correspongui a una família, sense prèviament fer tota la genealogia i arribar fins a l’avantpassat al que se li va atorgar dit escut.

Investigacions genealògiques de la família Antem fins a la data

Davant la manca de dades existent més enllà del besavi MANUEL ANTEM MONTANÉ, es començà per cercar la major informació possible sobre el seu pare, el rebesavi MANUEL ANTEM ROVIRA i en especial la data del seu naixement, tasca que va ser força difícil.
Per una banda, es contactà amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Girona) per tal d’accedir a la documentació que fés referència a la seva estada a dita Població, i a la seva activitat com a Metge i també com a Alcalde. Gràcies a l’amable col.laboració de l’Arxiu municipal i de l’Arxiu Blanxart del Monestir de Sant Joan, es va poder saber que MANUEL ANTEM ROVIRA fou Alcalde per elecció democrática els anys 1912-13 i membre del Consistori, si bé a l’oposició, a 1914 i 1915. Sembla ser a més, que fou molt reputat com a metge de la població, per la seva intervenció professional en la curació de les afeccions dels miners de la localitat.

     

El besavi Manuel Antem Montané i l’avi Joan Manuel Antem Omedes, l’any 1935 (esquerra). La Plaça Major de Sant Joan de les Abadesses (Girona), amb la casa nº 5, a la dreta, on nasqué el besavi Manuel Antem Montané, mentre el seu pare, el rebesavi Manuel Antem Rovira, n’era Metge i els anys 1912 i 1913, Alcalde de la població (dreta)

Gràcies al contingut dels Llibres d’Actes de les sesions del Consistori es pogueren conéixer curioses circumstàncies i actuacions en el període en que el rebesavi MANUEL ANTEM ROVIRA fou Alcalde. Destaquen la controvèrsia en el poble per no haver suspés l’Alcaldia les festes i diversions particulars quan s’estaven fent rogatives per la greu sequera, o l'acord municipal aprovant publicar un Ban municipal contra la blasfèmia, que podeu examinar a continuació, o també el litigi existent contra ordres administratives que permeteren la tal.la d’arbres a la “Baga de Castelltallat” i a la de “Busquets”, a certs particulars, en contra dels drets ancestrals del comú del poble, que procedien de principis del s. XVIII; pleit que va arribar a provocar l’amenaça de dimissió i abandonament de la població per part de tots els membres del Consistori, si no es revocaven tals ordres administratives.
 

        

El rebesavi Manuel Antem Rovira i fragment de l’Acta de la sessió consitorial a St. Joan de les Abadesses, a 11 de juliol de 1912, on hi figura la seva signatura com Alcalde President, aprovant-se en dita sessió la publicació d’un Ban contra la blasfèmia (esquerra, cliqueu a sobre per ampliar).

Per altra banda, en referència al propi rebesavi MANUEL ANTEM ROVIRA, i gràcies a Internet, es va fer la troballa, realment sorprenent, de l’original de la Tesi doctoral llegida el 1902 davant la Universidad Central de Madrid, i en virtut de la qual va obtenir el Doctorat en Medicina, que està arxivada a la Biblioteca de la Universidad Complutense. De dita Tesi doctoral, de títol “Del dolor abdominal en la fiebre tifoidea”, gràcies a l’amabilitat del personal de l’Arxiu de dita Biblioteca, se´n va poder obtenir una còpia en CDRom, que veritablement constitueix una joia per la família.
Simultàniament, també es pogué obtenir en el Col.legi de Metges de Barcelona, còpia de l’expedient col.legial del rebesavi, amb diverses dades de gran interès sobre la seva dedicació professional com a Metge a Sant Joan de les Abadesses, Arbeca i sobre tot a Barcelona. Però el més determinant de cara a la investigació genealògica, va ser obtenir per primer cop, la data exacta de naixement del rebesavi (24-12-1878), doncs ens permeté allargar la branca dels ANTEM, amb nous antecesors.
Així demanada al Registre Civil de Barcelona, la certificació de naixement, s’arribà a solucionar la incògnita que planava a la família sobre quin avantpassat era el procedent de Mallorca: Doncs, fou l’avi del rebesavi, o sia, el cinquè avi
MIQUEL ANTEM, que era natural de MANACOR, a l'Illa de Mallorca, i emigrà a Barcelona. Aquesta és la raó del nom imposat al quart avi, nascut a St. Joan d’Horta (aleshores encara indepedent de Barcelona Ciutat), NADAL, nom propi masculí força tradicional a Mallorca fins al segle passat.
Finalment, amb totes les dades recollides, a través de la investigació en l’Arxiu Diocesà de Barcelona, i concretament amb un mitjà realment fantàstic com són els arxius de les llicències matrimonials (que permeten accedir a dades inclús si, com és tan habitual, els Llibres parroquials han desaparegut), es pogué trobar un germà del quart avi NADAL, de nom MIQUEL, i a través de les dades sobre el seu matrimoni celebrat el 1875 a Sarrià (on vivia la família), i per mitjà, altra vegada, del Registre Civil de Barcelona, accedir a conéixer el nom dels pares del mallorquí cinquè avi MIQUEL: NADAL ANTEM i BÀRBARA GINARD (i no Guinart com inicialment ens constava).
Des de fa temps, doncs, la investigació s'ha centrat a Mallorca, i en concret, als seus Arxiu Diocesà i Arxiu del Regne de Mallorca a Ciutat (Palma), que conserven respectivament, tots els Llibres parroquials de l'Illa, des de 1870 cap endarrere fins a principis del segle XVI, i a més documentació de tot ordre, destacant la de protocols notarials i documents de la Universitat de Mallorca, que tan útils han estat per les nostres recerques. Així, les investigacions genealògiques sobre els ANTEM procedents de l'Illa de MALLORCA (més recentment de
MANACOR i més antigament, procedents de la Capital, CIUTAT DE MALLORCA), han avançat espectacularment, tal com a continuació us expliquem, acompanyant-ho amb divers material gràfic i l'arbre familiar degudament actualitzat.

 

  Amunt

  Continuar